Sunku rasti prekę?
Užpildykite prekių užsakymo formą

ES projektai

Projekto pavadinimas: „El.parduotuvės kūrimas ir integravimas“

Projekto vykdytojas: UAB „RSD auto“

Projekto tikslas: sukurti ir įdiegti elektroninę parduotuvę, kuri įgalintų klientus pasirinkti, užsakyti ir laiku gauti įmonės paslaugas.

Aprašymas: Projekto metu bus sukurta ir įdiegta elektroninė parduotuvė, kuri įgalintų klientus pasirinkti, užsakyti ir laiku gauti įmonės paslaugas. Tuo tikslu projekto įgyvendinimo metu bus diegiama elektroninė parduotuvė, kuri bus integruojama su sandėliu, apskaitos sistema. Projekto metu siekiama spręsti šiuo metu esančias problemas – nesavalaikis klientų aptarnavimas, nesavalaikis užsakymų vykdymas.

 

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė

 

Bendra projekto vertė: 66 617,20 Eur

Iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės: 49 962,90 Eur

 

Projekto vykdymo pradžia: 2022-02

Projekto vykdymo pabaiga: 2023-02

 

 

Įvykdyti ES projektai:

 

  • 2013 m. - 2015 m. Projektas "UAB "RSD Auto" ir partnerių konkurencingumo didinimas, keliant darbuotojų profesinę kompetenciją"

UAB „RSD Auto“ su partneriais vykdo projektą „UAB „RSD Auto“ ir partnerių konkurencingumo didinimas, keliant darbuotojų profesinę kompetenciją“, kodas Nr. VP1-1.1-SADM-01-K-02-172, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis. Projektas skirtas organizuoti Lietuvos pietryčių regiono Marijampolės, Kauno ir Vilniaus mažų įmonių grupės vadovų ir darbuotojų mokymus, tobulinančius jų profesiniai įgūdžiai darbuotojų veiklos efektyvumo augimui ir įmonių konkurencingumui didinti. Taip sprendžiama darbuotojų turimos kvalifikacijos neatitikimo šiuolaikiniams darbo rinkos reikalavimams problema bei siekiama įmonių strateginių plėtros tikslų.

Projekto vertė 470 646,54 Lt, o 329 452,54 Lt yra skiriama iš Europos socialinio fondo. Projekto pabaiga planuojama 2015 m. liepos mėnesį.

Esminis projekto tikslas - apmokyti įmonių vadovus ir specialistus, suteikiant jiems profesines ir bendrąsias kompetencijas. Projekto metu planuojama apmokyti 90 įmonių darbuotojų. Projekto rezultatai ilguoju laikotarpiu duos teigiamą ir tęstinį ekonominį efektą, kuris pranoks skirtas investicijas. Paramos gavimo svarba pagrindžiama tuo, kad neturėdamos paramos lėšų įmonės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą vykdytų fragmentiškai ir nenuosekliai, o tai apsunkintų iškeltų tikslų savalaikį pasiekimą.

 

  • 2012 m. rugpjūčio 2 d. Projektas „Įmonės veiklos procesų automatizavimas“


UAB „RSD Auto“, vienas didžiausių automobilių remonto paslaugų teikėjų Pietų Lietuvoje, sėkmingai įvykdė projektą - „Įmonės veiklos procesų automatizavimas“ (NR. VP2-2.1-ŪM-02-K-02-088). Šis projektas buvo iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo pagal priemonę „E-Verslas“. Projekto, trukusio 13 mėnesių vertė – 149.839,00Lt, o 74.920,00 Lt buvo skiriama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

UAB „RSD Auto“ vykdomas projektas padėjo įdiegti integruotą verslo valdymo sistemą, kuri automatizuoja ir integruoja įmonėje vykdomus procesus. Įdiegus sistemą, sukurtos geresnės galimybės naujoviškai organizuoti klientų aptarnavimą bei geriau valdyti įmonės žmogiškuosius bei materialinius resursus. Įgyvendinus projektą bendrovės darbuotojai gali tiksliau vykdyti pristatymo terminų įsipareigojimus, efektyviau panaudoti išteklius ir taip sumažinti suminius logistikos kaštus – žymiai išauga teikiamų paslaugų efektyvumas, sumažėja savikaina, taupomi gamtos ištekliai.


UAB „RSD Auto“ neketina sustoti ir planuoja diegti naujas technologijas, todėl projekto įgyvendinimas skatins įmonę nuolat investuoti į kokybės didinimo priemones bei į naujas technologijas, tuo teigiamai įtakojant šiame verslo sektoriuje paslaugas bei prekes siūlančias įmones.

UAB "RSD Auto"

UAB „RSD Auto“ įsteigta 2008 m. liepą. Tačiau įmonės pirmtakai veiklą pradėjo dar 2001 m. Per tiek laiko bendrovė jau spėjo pelnyti daugelio automobilininkų pripažinimą.

Kontaktai

Kauno g. 102, Marijampolė

prekyba@rsdauto.lt

8-343 68088

Duomenų kopijavimas be išankstinio TECDOC sutikimo yra draudžiamas. Ypač draudžiama kopijuoti visą duomenų bazę ir ją platinti. Pažeidus šias autoriaus teises ir nustačius tokius atvejus, nustatyti asmenys bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

© 2024 UAB "RSDauto"
Tech. sprendimas: TechEc